برفک زدایی الکتریکی

برفک زدایی الکتریکی

این روش یکی از روشهای سریع و آسان برفک زدایی بوده و عموماً با کوئل های پره دار بکار می رود. دستگاه حرارتی الکتریکی، درون تبخیر کننده یا مجاری عبور مبرد کارگذاری می شود. در این روش، چرخه ی برفک زدایی هم به وسیله ی دست و هم با نصب زمان سنج ، بطور خودکار قابل اجرا می باشد. چرخه ی برفک زدایی، با بستن یک شیر سولونوئید در خط مایع و تخلیه ی تبخیر کننده شروع می شود. آنگاه، کمپرسور در کنترل فشار ضعیف از چرخه خارج می شود و همزمان با این عمل، دستگاه حرارتی الکتریکی در تبخیر کننده شروع به عمل کرده و پنکه های تبخیر کننده از کار می افتد. پس از عمل برفک زدایی، شیر سولونوئید در خط مایع باز شده و پنکه های تبخیر کننده شروع بکار می کنند و سیستم به عملکرد عادی بازگردانده می شود.

متداولترین و ساده ترین روش دیفراست در ایران می باشد (به دلیل هزینه پایین انرژی) . که برای این کار از المنت هایی با توانـهای مختلف استفاده می شود.که بصورت U  شکل قرار می گیرند.دراین روش زمان دیفراست بین۱۵تا ۲۰دقیقه متغیرمی باشد.دامنه تغیرات از۱۶۲۰تا۲۵۲۰۰وات می باشد .

که اگر قیمـت برق برحسب کـیلو وات ساعت در این عـدد ضـرب شود هزینه برق مصرفی المنت در یک روز بدست می آید.

انواع المنت ها :

المنت های فویلی :

   المنت های فویلی با چسباندن سیم های المنت که به وسیله سیلیکون یا PVC عایق شده اند بر روی فویل آلومینیومی ساخته می شوند  در صورت درخواست ، این المنت ها با سطح چسبناک نیز قابل ارایه می باشند.

المنت های میله ای :

        سیم های المنت که با توان های تامین کننده دمای موردنظر تولید می شوند، داخل لوله های آلومینیومی قرار گرفته و طبق نقشه شکل داده می شوند.این المنت ها به دو صورت  “دیفراست“  و  “نوفراست” تولید می شوند . المنت های دیفراست با مواد PVC روکش می شوند و المنت های نوفراست به علت گرمایش بالای آن ها با مواد سیلیکونی . امکان تولید المنت های وات متغیر و بهشکل های دلخواه از مزایای این روش تولید می باشد

در جدول زیر روش برفک زدایی با المنت حرارتی را ملاحظه می منماید.

در ردیف اول حالت عادی تبریدمان است در زمان شروع برفک زدایی حالت pump down بوجود می آید که شیر برقیمان قطع می شود ولی شیر لوله مکش باز است و فن اواپراتور همچنان کار می کند. مرحله ۳ که مرحله پیش گرمایش است در این مرحله فن و جریان لوله مکش قطع می شود و المنت یک پیش گرمایش به سیستم میدهد تا به سیستم شوک وارد نشود.و مرحله ۴ برفک زدایی شروع می شود و المنت حرارتی اصلی مان شروع به کار می کند. و بعد از آن یک مدتی را برای آبچکیدن اتخاذ می کنیم تا آب از روی فین  ها خارج شود تا در هنگام روشن کردن مجدد سیستم این قطرات آب دوباره یخ نزنند. در مرحله ۶ که مرحله چک کردن سیستم می باشد می آیند و همه چیز را مورد بررسی قرار می دهند و در مرحله ۷ سیکل تبریدمان شروع بکار میکند با این فرق که فن در این مرحله خاموش است زیرا اگر فن نیز روشن شود باعث می شود که گرمای دور و اطراف اواپراتور را  به محیط سرد خانه بدهد و محصولات مان خراب شود بخاطر همین اول بدون فن روشن می کنند تا گرمای اطراف اتاق اواپراتور را بگیرد و بعد از مدتی که فن خاموش بود نیز روشن می شود و دوباره به سیکل عادی تبرید برمی گردیم.

 

 

برفک زدایی با گاز داغ :

در این روش، یک خط گاز داغ از خط خروجی کمپرسور به تبخیر کننده وصل می کنند، در نتیجه گاز داغ خروجی از کمپرسور به تبخیر کننده وارد شده و حرارت خود را از دست می دهد. عمل برفک زدایی انجام شده و گاز داغ با تقطیر به مایع تبدیل شده و از تبخیر کننده خارج می شود. آنگاه وارد خط مکش شده حرارت را جذب می کند و باز به گاز داغ تبدیل می شود.

در سیستم دارای تبخیر کننده، حرارت برفک زدایی از تبخیر کننده و کار تراکم در مرحله ی برفک زدایی بدست می آید. درسیستم دارای یک تبخیر کننده، حرارت برفک زدایی از گاز داغ فقط از کار تراکم بدست می آید، مگر این که گاز خروجی در مرحله ی کارکرد سیستم سرمازا ذخیره شده باشد تا در مرحله ی برفک زدایی مورد استفاده قرار گیرد.

روش برفک زدایی به وسیله ی گاز داغ چندین شکل دارد. از آنجا که طول چرخه ی برفک زدایی، هیچگونه مایعی در تبخیر کننده تبخیر نمی شود، مقدار گاز داغ خروجی از کمپرسور ، محدود خواهد بود و با ادامه ی برفک زدایی مایع بیشتری در تبخیر کننده باقی مانده و مبرد کمتری برای گردش مجدد به کمپرسور برگشت داده می شود و سیستم از حرارتی که بیش از برفک زدایی کامل تبخیر کننده دارا بود تهی می شود. از دیگر مشکلات این روش آن است که امکان برگشت مقادیر زیادی از مبرد مایع به کمپرسور و خرابی کمپرسور، در آن وجود دارد. این عمل، احتمالاً در ابتدای چرخه ی برفک زدایی یا اندکی پس از برفک زدایی روی می دهد. البته این دو مشکل، با تبخیر تقطیر شده در تبخیر کننده پیش از برگشت به کمپرسور، قابل برطرف شده است.

  

 مزایا:

  • سه برابر سریعتر از دیفراست الکتریکی
  • کم کردن مصرف برق
  • سیکل دیفراست کوتاهتر
  • قابل استفاده در سیستمهای تک یا چند اواپراتوری

معایب:

  • به مرور زمان سرعت برفک زدایی پایین می آید چون در اواپراتور تبخیر وجود ندارد و بخار کمتری وارد کمپرسور می شود و سیستم با کمبود حرارت مواجه می شود.
  • با برگشت مقدار زیاد مایع به کمپرسور صدمات جدی به آن وارد می شود.

استانداردها در روش گاز داغ :

  • این استانداردها توسط شرکت نفت ایران تهیه و بررسی شده اند.
  • اگر دمای اتاق ۱°C (33.8°F) و کمتر باشد باید از روش دیفراست با گاز داغ استفاده شود.
  • During defrost cycle the coil is isolated and high pressure vapor at approx 10°C (50°F) flows from top of receiver as hot gas, as it is 100% free from oil. During such defrosting, condensation of coil starts from top
  • پیشنهاد می شود که در هر بار دیفراست تنها یک سوم سیستم دیفراست شود

 

در زیر ضخامت و حجم لوله های گاز داغ و همچنین حجم جذب کننده اورده شده :

RECOMMENDED

MIN  HIGH               LIQUID  RECEIVER

PIPE  SIZE                   SIDE  VOLUME                              VOLUME

M3                                                  m3

۱″                            ۰٫۳۴    (۱۲)                            ۰٫۲۴    (۸٫۵)

۱″                            ۰٫۵۷    (۲۰)                            ۰٫۴۵     (۱۶)

۱″                            ۰٫۹۰    (۳۲)                            ۰٫۷۲  (۲۵٫۵)

۱″                            ۱٫۱۳    (۴۰)                            ۰٫۹۷     (۳۲)

۱¼”                         ۱٫۴۷    (۵۲)                            ۱٫۱۳     (۴۰)

۱¼”                         ۱٫۷۰    (۶۰)                            ۱٫۳۰     (۴۶)

۱¼”                         ۲٫۲۶    (۸۰)                            ۱٫۷۸     (۶۳)

۱½”                         ۲٫۹۴  (۱۰۴)                            ۲٫۲۶     (۸۰)

۲″                            ۳٫۶۲  (۱۲۸)                            ۲٫۹۷   (۱۰۵)

 

در جدول زیر روش برفک زدایی با گاز داغ را ملاحظه می کنید :

در ردیف اول حالت عادی تبریدمان است در زمان شروع برفک زدایی حالت pump down بوجود می آید که شیر برقیمان قطع می شود ولی شیر لوله مکش باز است و فن اواپراتور همچنان کار می کند در مرحله ۳ برای پیش گرمایش برفک ها از یک مبرد با گرمای کم استفاده می کنیم تا به سیستم شوک وارد نشود.در مرحله ۴ که برفک زدایی شروع می شود مبرد داغ اصلی نیز وارد عمل می شود و تا برفک های مان آب شود. . و بعد از آن یک مدتی را برای آبچکیدن اتخاذ می کنیم تا آب از روی فین  ها خارج شود تا در هنگام روشن کردن مجدد سیستم این قطرات آب دوباره یخ نزنند. در مرحله ۶ که مرحله چک کردن سیستم می باشد می آیند و همه چیز را مورد بررسی قرار می دهند و در مرحله ۷ سیکل تبریدمان شروع بکار میکند با این فرق که فن در این مرحله خاموش است زیرا اگر فن نیز روشن شود باعث می شود که گرمای دور و اطراف اواپراتور را  به محیط سرد خانه بدهد و محصولات مان خراب شود بخاطر همین اول بدون فن روشن می کنند تا گرمای اطراف اتاق اواپراتور را بگیرد و بعد از مدتی که فن خاموش بود نیز روشن می شود و دوباره به سیکل عادی تبرید برمی گردیم.

دیوار صنعت تنها یک نیازمندی نیست|، دیوار صنعت راه حل صنعت است

 

ارسال نظر