بار سرمایی سردخانه

بار سرمایی سردخانه

            اصولا برای بررسی و انتخاب دستگاه ها و وسایل سیستم تبرید و موتورخانه یک سردخانه با سالنهایی را درجه حرارت معین محاسبه بار برودتی لازم و ضروری می باشد . انتقال حرارت به یک محیط سرد معمولا از چهار طریق اصلی زیر صورت می پذیرد :

  • اتلاف برودتی از جداره ها : این اتلاف برودتی به صورت هدایت و تششع از طریق دیواره ها ، پنجره ها و سقف و کف می باشد . در صورت عایق بندی و رعایت استانداردهای رسمی و هم چنین ترتیب صحیح قرار گرفتن واحدها مقدار این اتلاف را تا حدی می توان کاهش داد مقدار قابل قبول انتقال حرارت به ازای واحد سطح دیوارها توسط موسسه استاندارد صنعتی ایران ارایه شده است . معمولا برای دستیابی به مقادیر مذکور باید جداره ها را با عایق پوشاند که انتخاب نوع عایق تاثیر مستقیمی در کاهش اتلافات دارد
  • اتلاف برودتی تعویض هوا : هوای محیط خارج به دلایل مختلف از جمله باز شدن درهای سردخانه به جهت رفت و آمد کارگران و یا به جهت تخلیه و بارگذاری کالا و نیز نفوذ از طریق منافذ و درزها و مهمتر از همه تهویه واحدها به خصوص در مورد سالن میوه به داخل محیط سردخانه شده که اتلافات برودتی ناشی از آن باید محاسبه گردد .البته باز بودن درها خود در مقداری هوای ورودی موثر خواهد بود ولی چون نمی توان این مقدار را دقیقا اندازه گیری کرد لذا از جدول استاندارد که جهت محاسبه اتلافات بوردتی در این مورد وجود دارد استفاده می گردد . مقادیر هوای تهویه برای میوه ها و هم چنین برای کارگران را نیز می توان بر اساس با جدول مربوط محاسبه کرد
  • اتلافات برودتی محصولات ورودی : موادی که داخل سردخانه آورده می شود معمولا دارای دمایی بالاتر از محیط سرد بوده که جهت رساندن آنها به دمای مطلوب باید حرارت لازم از آنها گرفته شود . بار حرارتی محصول را می توان با اطلاع از درجه حرارت اولیه آن ، درجه حرارت نهایی سردخانه ، وزن مواد ، گرمای ویژه محصول قبل و بعد از انجماد ، درجه حرارت انجماد و مقدار حرارت نهان ماده بدست آورد . مقادیر ذکر شده در بالا را می توان از جدولی که در کتابهای معتبر آمده است بدست آورد . لازم به ذکر است که در این بار برودتی باید در حد متعادل و متناسبی باشد زیرا که قسمت اعظم بار دستگاه ها از این طریق می باشد . مطابق استانداردهای رسمی در یک شبانه روز حداکثر ۱۰ درصد ظرفیت سالن را می توان محصول جدید وارد کرد که ما نیز در پروژه حاضر همین مقدار را در نظر می گیریم
  • اتلافات برودتی در اثر بهره برداری : این دسته عبارت است از :

الف ) گرمای حاصل از لامپها که باید سعی شود حتی المقدور از چراغهایی با قدرت کم همانند لامپهای فلورسنت و به تعداد مورد نیاز در محیط سردخانه استفاده شود .

ب ) بار برودتی ناشی از افراد ، تعداد افرادی که در سردخانه فعالیت دارند باید متناسب با زیر بنای سالنها و مطابق با جدول موجود باشد .

ج ) بار برودتی در اثر وجود الکتروموتورها ، چه داخل سالن و چه خارج آن باشد.

 

 

ارسال نظر

3 × یک =