بارهای محاسبه شده در سردخانه

بارهای محاسبه شده در سردخانه

 1. بار دیوارها
 2. بار تنفس
 3. بار لامپ ها
 4. بار محصول
 5. بار افراد
 6. بار موتورهای الکتریکی
 7. بار لیفتراک
 8. بار بسته بندی وظروف
 9. بار تعویض هوا
* زمان کار کرد ۲۰ ساعت در هر روز در نظر گرفته شده است.
* رطوبت هوا در راهرو %۶۰ در نظر گرفته شده است.

جدول بار حرارتی محاسبه شده برای سالن های مختلف

انتخاب اجزا

 • اواپراتور

اواپراتورهای انتخابی محصول شرکت تبادل کار می باشد

 • انتخاب اواپراتورها

 • انتخاب اواپراتور

سیکل ساده شده سرد خانه

 

خصوصیات نقاط مختلف سیکل تبرید

 

محاسبات دبی با استفاده از سیکل تبرید

* با استفاده از بار حرارتی هر سالن و اختلاف آنتالپی در ورودی و خروجی اواپراتور دبی جرمی جرمی هر سالن مشخص می گردد :

 

محاسبه توان کمپرسور

 

خرید و فروش اواپراتور و تجهیزات تاسیسات در دیوار صنعت

ارسال نظر

دو × 5 =