اصول کامل تبلیغات صنعتی

درج تبلیغ صنعتی

دیوار صنعت ارائه میدهد:  جهت درج تبلیغات صنعتی کلیک کنید


اصول و فنون تبلیغ صنعتی

معنا و مفهوم تبلیغ صنعتی : به معنای پخش کردن ، انشاء‌ کردن ، چیزی را شناساندن در حوزه صنعت است.

تعریف تبلیغات صنعتی: تلاشی است سازمان یافته و آگاهانه از طرف صنایع به منظور شناساندن خود و ادراک و تغییر نگرش در رفتار مخاطبان عام و دیگر صنایع در جهت اهداف خاص خود.

اهداف تبلیغات صنعتی :  ۱- شکل دهی به برداشت ها   ۲- شناساندن برند   ۳- هدایت رفتارهای خاص دیگر صنایع

ارکان یا چهار رکن اصلی تبلیغات صنعتی:

۱-گوینده و نویسنده پیام کیست ؟

۲- چه میگوید و چه مینویسد ؟

۳- چه وسیله ای برای گفتن و نوشتن به کار می برد؟

۴- برای چه کسانی می گوید و می نویسد؟ عموم مردم یا دیگر صنایع؟

ویژگیهای پیام رسان (بخش صنعت):

الف )‌اعتبار : اعتبار پیام رسان یعنی میزان پذیرش او به وسیله مخاطبین در دو بعد ۱- کفایت  ۲- قابل اعتماد بودن یعنی برند صنعتی که تبلیغ را انجام میدهد مهم است.

۱- متخصص و قابل اعتماد بودن آن صنعت نزد مردم

۲- ظاهرا طوری وانمود نماید که نفع شخصی ندارد

۲- تحت تاثیر قراردادن افراد و دیگر صنایع

۳- دوست داشتن و تمایل مخاطب به پیام رسان

ب)‌ جذابیت: علاقه مخاطب را جلب و جذب نماید .

۱- همانند سازی یا مشابهت مسائلی چون سن ،‌شغل ، جنس ، زیر بخش صنعت و …

۲- آشنایی و  محبوبیت (‌استفاده از چهره های آشنا و محبوب)

ج)‌ وسیله ارتباطی : ( ماهیت پیام ) :۱- ساختار پیام  استدلال و اثر تقدم و تاخر در پیام ( روشن بودن و ابهام نداشتن پیام

۲-   سبک تبلیغ صنعتی : قابل فهم بودن برای همه عموم و همه صنایع ، تکرار پیام ، تنوع در محتوای پیام    ۳-  جاذبه پیام : ترغیب ، صریح بودن

 

زمینه ارائه تبلیغات صنعتی:

۱- توجه : ( تیتر و فونت )     ۲- ادراک : (بعد از توجه باید درک کرد )    ۳- پذیرش: (‌توفیق پیام در پذیرش آن است )

ویژگیهای مخاطبان :

۱- جنسیت : (‌زن و مرد ) –< نقطه نظرات مشترک یا مخالف ، نظریه های سنتی در خصوص تحصیلات و …

۲- عزت نفس : (‌بلند نظری ، تغییر عقیده به سختی )

۳- تجربه پیشین مخاطب : ( محیط آرام زندگی ، شخصی خوشحال و آسوده ، پیام راحت و بر عکس)

۴- توجه به نوع صنایع مخاطب

شیوه های مختلف تبلیغ صنعتی:

۱-  روش همراهی  ۲-  روش انگیزش تفکر    ۳- روش الگویی   ۴- روش تمثیلی    ۵- روش تدریجی و مرحله به مرحله

رعایت موارد ذیل برای بکار گیری هر یک از شیوه های تبلیغ:

۱- شناخت و بکار گیری نظرات و استعدادهای نهفته انسانها و جذب ایده

۲- بکارگیری وجدان اخلاقی و بیدار کردن وجدان

۳- استفاده از روشهای محسوس (‌حکایت ، تمثیل ، نمایش ،‌سمعی و بصری ) که در لوازم تولیدی موثر است

۴- طرح و برنامه ریزی جامع و شامل حال تمامی دسته ها و گروه ها

۵- متناسب با صنایع مختلف

۶- باید متین ، سخن نرم و سرشار از مهر و محبت و حقیقت باشد.

شیوه های تبلیغ صنعتی از  نظر دادگران در مفهوم عام

۱- روش لقب گذاری    ۲- انتقال    ۳- شهادت   ۴- توده پسند    ۵- تکرار   ۶- ضد تبلیغ    ۷- پنهان و آشکار

روشهای تبلیغ صنعتی ویژه صنایع مختلف:

۱- نفی و اثبات : اگر صنعت تبلیغی با بی طرفی و منطقی برخورد کنند راندمان بیشتری خواهند داشت و مشهور ترین و قدیمترین روش در عرصه تبلیغات است .

۲- طرح ناگهانی: بسته به موضوع پیام و زمینه اجتماعی آن مثل قطع فیلم سینمایی در سینما و تبلیغ تجاری در میان آن . و باید سعی شود زمینه طرح و مورد علاقه و توجه شدید مخاطب باشد و دارای محدودیت است  اگر مرتب و پی در پی صورت گیرد کاربردش را از دست می دهد.این شیوه یکی از شیوه های محبوب صنایع بزرگ است.

۳- استدلالی: بهترین و مفید ترین روش بوده و اساس این روش را تعقل و تفکر تشکیل داده و این روش موجب رشد جامعه و ارتقای سطح فرهنگ ملی می شود و دو شرط لازم آن :

الف) آرایش سطح دانش عمومی و کاهش بی سوادی و رشد فرهنگی

ب) حقانیت پیامی که تبلیغ میشود . میزان آن در گرو سواد و معلومات و فرهنگ عمومی و نیز قدرت استدلال مبلغ می باشد.

انواع تبلیغ صنعت از نظر شیوه اجرایی و القایی :

الف) تبلیغات مستقیم صنعتی:  در این روش مبلغ پیام خود را به طور صریح و بی پروا هر چند با رنگ و لعاب و بوق و کرنا در قالب متن یا تصویر به مخاطبین خود ابلاغ می کنند و مهمترین فایده تبلیغات صنعتی مستقیم برای گیرندگان  پیام آن است که آنها از تبلیغی بودن پیام مستقیم با خبر بوده و در معرض غافلگیری قرار نمی گیرند و در پذیرش یا رد آن مختارند و همچنین گسترده بودن میدان عمل برای عاملان  آن و بکارگیری از اکثر  ابزارها و وسایل در جهت تاثیر گذاری سریعتری برخوردار است .

ب) تبلیغات صنعتی غیر مستقیم : این تبلیغات نمود و ظهور علنی و صریح نداشته و با این شیوه اهداف تبلیغی پیامها غیر مستقیم ، پنهان و غیر محسوس منتشر و صادر می شود . برای تنظیم طرح و برنامه های آن نمیتوان از همه امکانات استفاده کرد و نیازمند آماده سازی ، زیرکی و هوشمندی و اطلاعات و تجربه  زیاد بوده و عوامل و شرایط و احوال مختلف را می طلبد

عوامل دخیل در  روان شناسی تبلیغات صنعتی :

۱- هم چشمی گروهی : صنایع مختلف به دلیل هم چشمی زود تر تحت تاثیر گرفته و بدون اراده به طور غیر منطقی به تقلید از دیگر همکاران کارها را انجام داده و ناخودآگاه بستگی و پیوستگی خود را با گروه ها نشان میدهند.

۲- تداعی معانی و انتقال : در اثر تکرار تبلیغات در خصوص موضوع خاص نوعی احساس خوش بینی و خوب در مخاطب ایجاد و نوعی ترغیب جهت خرید و استفاده از آن خدمات یا کالای خاص ایجاد میشود .

 

اصول یا شرایط تبلیغات صنعتی در دنیای جدید:

۱-اصل وضع رفتار الحاقی : مبلغ ضمن تلقین ‌رفتارهایی که موجب تائید و استمرار آن  رفتار می باشد را بکار می گیرد . مثل اجرای موسیقی سمفونیک برا ی جلب مشتری

۲- اصل پیوستگی مطلوب: استفاده مبلغ از مناسبت های خاص و مطلوب مردم با هدف همراه سازی مردم به طور مستمر و پیوسته با ایجاد شرایط هیجانی نسبت به تبلیغ خود اقدام می کند.

۳- اصل متقاعد ساختن : استفاده از افراد مشهور

تحلیل امر تبلیغات مستلزم پاسخ به این سئوالات است؟

۱-تبلیغ را چه کسی انجام میدهد (‌مبلغ کیست؟)

۲-چه چیز را تبلیغ میکند؟ ( پیامی که به افراد می دهد چیست؟)

رعایت نکاتی جهت تاثیر تبلیغات صنعتی در تفکر ذهنی افراد و شرکت ها :

۱-سادگی:(‌باید بیانیه ها ، برنامه ها و اعلامیه ها ، ساده و کوتاه و روشن باشد )

۲-تکرار تبلیغات صنعتی : (‌تکرار و به موقع جهت درک بهتر )

۳-ایجاد پیوستگی مطلوب: (‌استمرار و پیوستگی را ایجاد کند )

عوامل افزایش تاثیر یک پیام تبلیغی :

۱-واژگان بکار رفته

۲- پیامهایی که حالت حمایتی دارند.

۳- تبلیغ صنعتی هر چه طولانی تر باشد  تداوم بیشتر خواهد داشت

۴-پیام دراز مدت و بیشتر تکرار شود( ملکه ذهن شود )

.

.

.

دیوار صنعت تنها یک نیازمندی نیست، دیوار صنعت راه حل صنعت است

ارسال نظر

دو × 2 =