آموزش CoolPack (قسمت پنجم)

دیوار صنعت مرجع تبلیغات مشاغل صنعتی کشور

کلیک کنیدآموزش CoolPack (قسمت پنجم)

سیکل های تک مرحله ای تر کیبی
COMBINATIONS OF ONE-STAGE CYCLES

  • دو سیکل جدا از هم، مادون سرد کردن مایع برای سیکلهای دما پایین

Two separate cycles, subcooling of liquid for low temperature cycle

  • ترکیبی از سیکلهای تک مرحله ای، سیستم آبشاری دو مرحله ای

Two-stage cascade system

سیکل تک مرحله ای ترکیبی شامل دو سیکل جدا از هم با مادون سردکن مایع وسیکل های دما پایین
Two separate cycles, subcooling of liquid for low temperature cycle

 

از این سیکل بیشتر برای تولید تن تبریدهای بالا استفاده می شود.
هر یک از این سیکلها شامل یک کمپرسور،یک کندانسور،شیر انبساط و یک اواپراتور می باشند.استفاده از مبدل حرارتی در سیکل های دما بالا اختیاری است.همچنین نصب مادون سردکن مایع در دماهای پایین اختیاری است.

عملکرد سیکل درسیستمهای دما بالا:
همانند سیکل تک مدحله ای ساده می باشد،با این تفتوت که پس از خروج مبرد از مبدل حرارتی مسیر آن به دو قسمت تقسیم می شود. می شود.

قسمت اصلی آن درشیر انبساط ،منبسط شده و به اواپراتور فشار بالا می رود.قسمت دیگر آن درشیر انبساط منبسط شده و به خنک کن مایع می رود و به بخار تبدیل می شود.

عملکرد سیکل درسیستمهای دما پایین:
پس از خروج مبرد مادون سزد با دمای بسیار پایین،سیال عامل وارد مادون سردکن می شود و پس از انبساط وارد اواپراتورفشار پایین گردیده و درآخر به خط مکش کمپرسور دما پایین رانده

سیکل تک مرحله ای ترکیبی از سیکلهای تک مرحله ای سیستم آبشاری دو مرحله ای

Two-stage cascade system

در سیستم های دما بالا از دو اواپراتور و در دمای پایین از یک اواپراتور استفاده می شود.

سیکل فشار بالا:

بعد از خروج مبرد مادون سرد شده از کندانسور و گذشتن از مبدل حرارتی ،مبرد به دو قسمت تقسیم می شود.در قسمت اول مبرد منبسط شده و وارد اواپراتور فشار بالا (#۱)  (کندانسور فشار پایین) می گردد.قسمت دوم نیز پس از انبساط وارد اواپراتور #۲ فشار بالا می شود.

سیال های خروجی از هر دو اواپراتور که تبدیل به بخار شده و سوپرهیت گشته اند با یکدیگر مخلوط شده و از مبدل حرارتی می گذرند و به خط مکش کمپرسور فشار بالا می روند.

سیکل فشار پایین:

این سیکل که اعداد آن با رنگ آبی نشان داده شده اند دقیقا مانند سیکل تک مرحله ای ساده عمل می کنند که قبلا توضیح داده شد.

 

اواپراتور انبساط خشک با مبرد CO2

DX evaporator with CO2 as Refrhgrant

 

دمای تقطیر باید بالاتر از دمای بحرانی مبرد انتخابی باشد.

این سیستم شامل کمپرسور،خنک کن گاز،شیر انبساط و اواپراتور می باشد استفاده از مبدل حرارتی اختیاری می باشد.

این سیکل همانند سیکل ساده تک مرحله ای می باشد،با این تفاوت که دراین سیکل به دلیل وجود مبرد CO2 که همیشه در فاز گازی شکل است باید به جای اواپراتور از خنک کن گاز استفاده کرد.

با کلیک روی دکمه Two-stage comp می توان این سیکل را با سیکل دو مرحله ای مقایسه کرد.

 

اواپراتور انبساط خشک با مبردCO2،بدون بار میانی

DX evaporator with CO2 as Refrhgrant, no intermediate load\

 

این سیکل نیز همانند سیکل دو مرحله ای ساده می باشد که قبلا توضیح داده شد
با استفاده از دکمه
One-stage comp میتوان این سیکل را با سیکل تک مرحله ای مقایسه نمود.

 

طراحی سیستم های تک مرحله ای با اواپراتورهای انبساط مستقیم
  DESIGN

در این بخش کاربر قادر به طراحی سیستم های تبرید در حالات و فازهای مختلف و مشخص می باشد. مرحله اول شامل تجزیه و تحلیل سیکل است،مرحله دوم اندازه گذاری قسمت های مختلف سیکل(از نظر p،T،hو…)و در مرحله سوم شبیه سازی به وسیله مؤلفه های مشخص شده است.

در مرحله اول همانند آنچه که در سیکل تک مرحله ای با اواپراتور انبساط مستقیم توضیح داده شد،ابتدا باید مقادیر موجود و داشته ها را وارد کرد.

سپس با کلیک بر روی دکمه Dimensioning نرم افزار تمام محاسبات مختلف مربوط به نقاط مختلف سیکل را انجام می دهد.

همان طور که در شکل صفحه بعد مشاهده می شود در قسمت پایین شکل با انتخاب گزینه yes یا no میتوان محاسبات مربوط به لوله ها و افت فشارآنها را نیز دخیل کرد.

همچنین می توان با استفاده از کلیدهای تعبیه شده در سمت چپ محاسبات انجام شده را به تفکیک اجزای سیکل مشاهده نمود.


تهیه شده در گروه دیوار صنعت

مرجع تبلیغات مشاغل صنعتی کشور

ارسال نظر

چهارده + 1 =